Dla Uczestników

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Narzędzia Analityczne w Naukach Ekonomicznych" odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2020 r. poprzez platformę ZOOM. Aby uzyskać dostęp do wydarzenia należy zarejestrować się poprzez formularz zgłoszeniowy. Na podanego maila wyślemy link z zaproszeniem. Udostępnimy również streaming na Facebooku, na wydarzeniu Konferencji.

W celu uzyskania bieżących informacji zapraszamy do odwiedzenia fanpage’u Konferencji: https://www.facebook.com/nawne/

Linki do monografii z poprzednich edycji:

Ponadto, informujemy iż:

 • Nie pobieramy żadnych opłat, uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne!
 • Organizatorzy zapewniają przerwy kawowe podczas Konferencji.

Zapisy do tegorocznej edycji konkursu badawczego

Serdecznie zapraszamy do zgłoszenia swoich prac na konkurs, przewidujemy certyfikaty i zaświadczenia, zwycięzcy konkursu zaprezentują swoje prace podczas finału konkursu, który odbędzie się 2 czerwca 2020r na IX edycji Ogólnopolskiej Konferencji NAWNE – Narzędzia Analityczne w Naukach Ekonomicznych.

Ze względu na zdalny charakter konferencji przewidujemy jedynie symboliczne nagrody dla zwycięzców.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu badawczego.

KNAD

Warunki uczestnictwa w konferencji:

 • Referentami prac mogą być studenci lub doktoranci. Współautorem referatu może być pracownik naukowy.
 • Na podstawie treści przesłanych formularzy zgłoszeniowych Organizatorzy dokonają oceny proponowanych wystąpień. W związku z tym, streszczenie referatu zawarte w formularzu powinno mieć objętość minimum 1300 znaków i zawierać informacje o celach badawczych pracy oraz krótki opis metodyki wykorzystanej dla ich realizacji. Lista osób wraz z tytułami referatów zakwalifikowanych na Konferencję zostanie zamieszczona na stronie.
 • Forma prezentacji jest ustna ,a czas przeznaczony na nią nie może przekroczyć 15 minut. Referat można wygłosić w języku polskim lub angielskim. Dodatkowo referent może się wspomóc prezentacją multimedialną, którą należy przesłać Organizatorom do wskazanego w regulaminie terminu. konferencja.nawne@gmail.com
 • Istnieje możliwość opublikowania pracy powstałej na bazie planowanego referatu w monografii pokonferencyjnej, wymogi redakcyjne zostały zamieszczone poniżej.

Zgłoszenia na konferencję prosimy przesyłać poprzez formularz dostępny pod tym linkiem: Formularz zgłoszeniowy

W celu uzyskania dalszych informacji zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konferencji.

Wymogi redakcyjne

 • Praca powinna zostać napisana w programie Microsoft Office Word 2007 lub nowszy oraz nazwana nazwiskami autora(ów), np. "kowalska.docx",
 • Tekst należy sformatować według załączonego szablonu (zob. dół strony),
 • Objętość pracy nie może przekroczyć 10 stron A4, łącznie z bibliografią, wszelkimi tabelami, rysunkami, grafikami czy wzorami.

Procedura wklejania tekstu do zamieszczonego poniżej szablonu jest następująca:

 • tekst najlepiej napisać systemem blokowym (bez żadnych tabulacji, marginesów);
 • po napisaniu tekstu skopiować go i wkleić w szablon - wszystko zostanie automatycznie sformatowane;
 • tabele, grafiki wstawić od razu do tekstu zgodnie z szablonem;
 • dodatkowo wszystkie grafiki, rysunki przesłać osobno w wymaganych formatach na adres predkia@uek.krakow.pl
 • stosować przypisy literaturowe śródtekstowe, na końcu wstawić zwykłą bibliografię - spis wykorzystywanej literatury (w porządku alfabetycznym).

Informacja na temat sposobu zapisu bibliografii:
Nazwisko I., Tytuł książki, Wydawnictwo, Miasto rok
przykład: Chwałowski R., Typografia typowej książki, wyd. Helion, Gliwice 2002

Prosimy o zapoznanie się z poniższą szczegółową instrukcją formatowania tekstu. Niespełnienie wymogów redakcyjnych spowoduje odrzucenie pracy!

+

Patroni Glowni Konferencji

Patroni Honorowi Konferencji

Patroni Medialni Konferencji

Patroni Wspierajacy Konferencji

Organizatorzy

KNAD

Koło Naukowe Analizy Danych powstało w roku 2009 od początku działalności pracując pod fachowym okiem dr hab. Barbary Pawełek, prof. UEK. Naszą misją jest propagowanie znaczenia analizy danych w praktyce gospodarczej. Swoje cele realizujemy poprzez liczne szkolenia dotyczące wykorzystania metod i narzędzi analitycznych.

Nawiązujemy współpracę z firmami biznesowymi, w ramach której organizowane są szkolenia, seminaria i inne spotkania z pracownikami różnych działów. Wszystkie te działania mają na celu pomoc w ukierunkowaniu przyszłych adeptów Analityki na rynku pracy oraz służyć ich rozwojowi i zgłębianiu wiedzy.

Prowadzimy także własne badania ekonomiczne oraz marketingowe, aktywnie i z sukcesami uczestniczymy w konferencjach i konkursach. Obecnie opiekunami Koła są dr hab. Artur Prędki, dr Łukasz Kwiatkowski oraz dr Beata Osiewalska.

Kontakt

Zespół Koordynacyjny ds. Konferencji NAWNE
Koło Naukowe Analizy Danych
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Adres:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych
Katedra Statystyki

ul.Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Główny koordynator: Tymoteusz Tutak +48 518 583 727

E-mail:
konferencja.nawne@gmail.com