O Konferencji

Celem Konferencji NAWNE jest przedstawienie różnego typu narzędzi i metod wykorzystywanych w analizie danych ekonomicznych, aby lepiej zrozumieć prawidłowe funkcjonowanie współczesnej gospodarki zarówno w skali mikro-, jak i makroekonomicznej.

Wydarzenie to ma charakter naukowy, tworzymy platformę wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów między studentami, wykładowcami, a przedstawicielami świata biznesu oraz swobodnej prezentacji wyników badań zarówno przez studentów I i II stopnia, jak i doktorantów.

Dodatkowym celem przedsięwzięcia jest edukowanie uczestników w obszarze zastosowań narzędzi analitycznych - na Konferencji prezentowane są zwykle innowacyjne i nowoczesne rozwiązania, często nie przedstawiane podczas uczelnianych zajęć, a przydające się w praktyce w późniejszym życiu zawodowym.

Wydarzenie to z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę pracowników naukowych, studentów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką analizy danych ekonomicznych. Rok temu mieliśmy zaszczyt gościć ponad 1200 uczestników z ponad 30 miast w Polsce.

Dla Uczestników

Biorąc udział w Konferencji masz szansę zdobyć wiedzę i wysłuchać referatów na różne tematy, których autorami są studenci z wielu polskich ośrodków akademickich. Różnorodność tematów i pomysłów wystąpień z roku na rok zaskakuje, co pokazuje tylko atrakcyjność wydarzenia w kontekście możliwej do zdobycia wiedzy. Jest to także dla Ciebie niesamowita szansa na zyskanie innego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość i na znaczące poszerzenie swojej wiedzy oraz doskonalenie swoich kompetencji.

Tegoroczna edycja Konferencji odbędzie się już 13-14 maja 2021 r. za pośrednictwem platformy ZOOM - uczestnictwo w niej jest bezpłatne.

Przed Tobą prawie 12 godzin prelekcji. Będzie to seria 15 minutowych referatów studentów wraz z 50 minutowymi wystąpieniami ekspertów. W trakcie wydarzenia będziesz miał(a) możliwość wziąć również udział w 1,5 godzinnym szkoleniu! Przewidziane są także 15 minutowe przerwy.

Przygotowaliśmy dla Was:

 • certyfikat uczestnictwa;
 • 4 prelekcje z ekspertami ze swoich dziedzin;
 • 2 szkolenia w formie wykładu we współpracy ze Szkołą Analityków;
 • aż 20 prelekcji studentów z całej Polski;
 • konkursy z nagrodami.

W celu uzyskania bieżących informacji zapraszamy do odwiedzenia fanpage’a Konferencji i śledzenia wpisów!

Jeśli chcesz wziąć udział w wydarzeniu jako obserwator, wejdź na EVENEA i zapisz się lub kliknij przycisk poniżej!

Dla Prelegentów

Warunki uczestnictwa w konferencji:

 • Referentami prac mogą być studenci lub doktoranci. Współautorem referatu może być pracownik naukowy.
 • Na podstawie treści przesłanych formularzy zgłoszeniowych Organizatorzy dokonają oceny proponowanych wystąpień. W związku z tym, streszczenie referatu zawarte w formularzu powinno mieć objętość minimum 1300 znaków i zawierać informacje o celach badawczych pracy oraz krótki opis metodyki wykorzystanej dla ich realizacji. Lista osób wraz z tytułami referatów zakwalifikowanych na Konferencję zostanie zamieszczona na jej stronie.
 • Forma prezentacji jest ustna, a czas przeznaczony na nią nie może przekroczyć 15 minut. Referat można wygłosić w języku polskim lub angielskim. Dodatkowo referent może się wspomóc prezentacją multimedialną, którą należy przesłać Organizatorom do wskazanego w regulaminie terminu.
 • Istnieje możliwość opublikowania pracy powstałej na bazie planowanego referatu w monografii pokonferencyjnej, wymogi redakcyjne zostały zamieszczone poniżej.

Zgłoszenia na konferencję prosimy przesyłać poprzez formularz dostępny pod tym linkiem:
Formularz zgłoszeniowy

W celu uzyskania dalszych informacji zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konferencji.

Regulamin pdf

Wymogi redakcyjne

 • Praca powinna zostać napisana w programie Microsoft Office Word 2007 lub nowszym, a nazwą pliku ma być nazwisko/a autora(ów), np. "kowalska.docx",
 • Tekst należy sformatować według załączonego szablonu (zob. dół strony),
 • Objętość pracy nie może przekroczyć 12 stron A4, łącznie z bibliografią, wszelkimi tabelami, rysunkami, grafikami czy wzorami.
 • Poniżej znajduje się „Instrukcja formatowania tekstu”, w której dostępne są wszelkie szczegóły w tym zakresie.

Procedura wklejania tekstu do zamieszczonego poniżej szablonu (oprócz instrukcji formatowania tekstu, trzeba więc pod spodem zamieścić odpowiedni szablon pliku w Wordzie):

 • tekst najlepiej napisać systemem blokowym (bez żadnych tabulacji, marginesów);
 • po napisaniu tekstu skopiować go i wkleić do szablonu - wszystko zostanie automatycznie sformatowane;
 • tabele, grafiki wstawić od razu do tekstu zgodnie z szablonem;
 • dodatkowo wszystkie grafiki, rysunki przesłać osobno w wymaganych formatach na adres predkia@uek.krakow.pl, na ten adres przesyłamy również sformatowany tekst pracy
 • stosować przypisy literaturowe śródtekstowe, na końcu wstawić zwykłą bibliografię - spis wykorzystywanej literatury (w porządku alfabetycznym).

Instrukcja Formatowania Tekstupdf

Szablonpdf

Harmonogram

13 maja 2021 r. (czwartek)
10:00-10:05 Otwarcie I dnia konferencji
10:05-10:20 Triangulacja w badaniu poziomu kompetencji
10:20-10:35 Wykorzystanie modeli logitowych w analizie sytuacji kobiet w Polsce względem oszczędzania na emeryturę
10:35-11:35 Jak wdrażać modele uczenia maszynowego w systemach informacyjnych dużej skali? O cyklu życia modelu i podejściu Machine Learning Operations (MlOps) - Michał Bryś
11:35-11:50 Postawy konsumenckie a zachowania impulsowe – wielowymiarowa analiza statystyczna
11:50-12:05 Kryzys finansowy w latach 2007-2009 i kryzys spowodowany COVID-19: analiza porównawcza w kontekście ryzyka systemowego
12:05-12:20 Wpływ błędnej specyfikacji macierzy korelacji na efekt dywersyfikacji ryzyka w Solvency II
12:20-13:05 Przerwa
13:05-14:20 Selekcja akcji i budowa portfela - Piotr Kawala
14:20-14:35 Zastosowanie algorytmów klasyfikacji w bezpieczeństwie systemów informacyjnych
14:35-14:50 Konwergencja czy dywergencja wynagrodzeń między regionami w Polsce?
14:50-15:05 Przerwa
15:05-16:05 Rozwój kariery a narzędzia Excela - co musisz umieć? - Michał Kowalczyk
16:05-16:20 Mikroekonomiczne determinanty polityki dywidend na przykładzie branży informatycznej
16:20-16:35 Indeks WIG ESG w czasach pandemii COVID-19. Społeczna odpowiedzialność biznesu a załamania na polskim rynku kapitałowym
16:35-16:50 Modelowanie cen akcji na podstawie zmian sumy liczby otwartych pozycji kontraktów terminowych
16:50-17:00 Konkurs
17:00-17:05 Zamknięcie I dnia konferencji
14 maja 2021 r. (piątek)
10:00-10:05 Otwarcie II dnia konferencji
10:05-10:20 Optymalizacja hiperparametrów w modelach data mining – strategie, korzyści, ograniczenia
10:20-10:35 Prognozowanie wielkości sprzedaży przy użyciu modeli z klasy VAR
10:35-11:35 People Analytics w praktyce - na czym polega i jakie możliwości daje analityka HR - Karol Wolski
11:35-11:50 Masło czy margaryna? Analiza rozchodów polskich gospodarstw domowych
11:50-12:05 Czwarta Rewolucja Przemysłowa w naukach społecznych – trendy w analizie bibliometrycznej
12:05-12:20 Wpływ publikacji sprawozdań finansowych na ceny akcji przedsiębiorstw - analiza ekonometryczna na przykładzie wybranych spółek paliwowych
12:20-13:05 Przerwa
13:05-14:20 Programowanie VBA - szybki start - Radosław Pszczółkowski
14:20-14:35 Optymalizacja i weryfikacja momentu otwarcia transakcji na rynkach finansowych za pomocą zniesień Fibonacciego
14:35-14:50 Wpływ kryzysu wywołanego przez COVID-19 na kapitał ludzki w europejskich spółkach
14:50-15:05 Przerwa
15:05-16:05 Tajniki rekrutacji online - State Street Bank
16:05-16:20 IPO 2004-2021 – stopy zwrotu, redukcje zapisów, spółki technologiczne vs pozostałe
16:20-16:35 Analiza sprzedaży jako narzędzie wspierające rozwój przedsiębiorstwa
16:35-16:45 Konkurs
16:45-16:50 Zamknięcie II dnia konferencji

Organizatorzy

logoknad

Koło Naukowe Analizy Danych powstało w roku 2009 i na początku działalności pracowało pod fachowym okiem dr hab. Barbary Pawełek, prof. UEK. Naszą misją jest propagowanie znaczenia analizy danych w praktyce gospodarczej. Swoje cele realizujemy poprzez liczne szkolenia dotyczące wykorzystania metod i narzędzi analitycznych.

Nawiązujemy współpracę z firmami biznesowymi, w ramach której organizowane są szkolenia, seminaria i inne spotkania z pracownikami różnych działów. Wszystkie te działania mają na celu pomoc w ukierunkowaniu członków Koła na rynku pracy oraz służyć ich rozwojowi i zgłębianiu wiedzy.

Prowadzimy także własne badania ekonomiczne oraz marketingowe, aktywnie i z sukcesami uczestniczymy w konferencjach i konkursach. Obecnie opiekunami Koła są Prof. dr hab. Adam Sagan, dr hab. Artur Prędki, dr Łukasz Kwiatkowski oraz dr Beata Osiewalska.

Partner główny

state street

Partnerzy

psuek uek szkoła analityków polskie towarzystwo ekonomiczne parlament studentów rp uek

Kontakt

Główny koordynator konferencji NAWNE:
Sylwia Obajtek

E-mail: konferencja.nawne@gmail.com

Adres:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Koło Naukowe Analizy Danych UEK

ul.Rakowicka 27, 31-510 Kraków